Podatek VAT

wypelnienie podatkuPodatek VAT wprowadzony został 20 lat temu i do tej pory wiele osób rozpoczynając działalność gospodarcza, zastanawia się pewnie, czy warto zostać płatnikiem podatku od towarów oraz usług VAT. Większość zastanawia się tak, gdyż jest to kolejny podatek, który trzeba zapłacić, jednakże tak naprawdę jest to podatek neutralny, gdyż płatnikiem końcowym podatku od towaru i usług jest konsument. Przedsiębiorca, który jest płatnikiem tego podatku, może sobie ten podatek odliczyć. Jednym słowem wszystkie podatki, które płaci przedsiębiorca w czasie produkcji towaru lub wykonywania usług, mogą zostać przez niego odliczone. Natomiast podatek, który jest naliczany przez przedsiębiorstwa płaci konsument. W przypadku, kiedy przedsiębiorca nie jest podatnikiem VAT takich zakupów nie może sobie odliczyć. Dla podatnika VAT jest ważna cena netto usługi czy towaru, a podatnik płaci podatek jedynie od marży, jaką sobie nalicza.

Najlepsze kredyty gotówkowe

dolaryWiele banków działających na rynku oferuje kredyty swoim stałym i potencjalnym klientom bardzo dobre warunki przy zaciąganiu wszelkiego typu pożyczek. Kredyt gotówkowy można uzyskać tu już przy zarobkach 380 złotych miesięcznie, zaś oprocentowanie wynosi jedynie dziesięć procent. Banki akceptują także wszystkie typy dochodów, z tego też względu nie ma różnicy czy klient pracuje na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło czy też utrzymuje się z renty bądź emerytury. Kwota kredytu może być przeznaczona na dowolny cel, którego nie trzeba umieszczać we wniosku. Suma pożyczki, jaką oferują kredyty waha się od 500 złotych do nawet 80 tysięcy złotych. Z tego przyjaznego kredytu można skorzystać nawet wówczas, gdy posiada się inne zaciągnięte zobowiązania. Jeśli chcesz uzyskać wyższy kredyt, lecz masz niskie zarobki, możesz połączyć je z dochodami współmałżonka. Kredyty te cechują się jeszcze jedną bardzo pozytywną zaletą, mianowicie nie wymagają żadnych zabezpieczeń i poręczeń. Wystarczy zaświadczenie o minimalnych dochodach miesięcznych i kredyt masz w zasięgu ręki.

Podatek liniowy od dochodów osób prawnych

segregatoryObecny rok jest pierwszym, w którym można wybrać liniową formę opodatkowania dochodów od osób prawnych. Z takiej formy opodatkowania mogą korzystać wszyscy, co, którzy prowadzą w działalności gospodarczej księgi rachunkowe, lub też księgi przychodów i rozchodów. Twierdzi się, ze ta forma opodatkowania jest najbardziej sprawiedliwa, gdyż niezależnie od dochodów uzyskanych przez przedsiębiorcę będzie on płacił wg jednej stawki 19%. Jednocześnie właśnie ten fakt jest podnoszony przez przeciwników podatku liniowego przy dochodach od osób prawnych, gdyż preferuje on przedsiębiorstwa, które mają spore dochody, przekraczające 90 tysięcy. Z takiego rodzaju podatku mogą korzystać niemal wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność pozarolniczą. Jednak są pewne wykluczenia. Z tego rodzaju opodatkowania nie mogą na przykład skorzystać osoby, które pracowały na etacie, a następnie przeszły na inną formę zatrudnienia – samo zatrudnienie. Podstawową wadą tego rodzaju opodatkowania jest to, że nie można dokonać żadnego odliczenia.

Podatek progresywny – zalety i wady

podatek kasaPłacenie podatków jest obowiązkowe w każdym chyba kraju na całym świecie. To właśnie z podatków utrzymuje się szkoły, armię, policję. To podatki są głównym źródłem dochodów państwa. Nie zależnie do tego, czy jest podatek od dochodów, czy też podatki płacone od towarów i usług, każdy jest skazany na płacenie podatku. Na świecie są głównie dwa systemy podatków od dochodów osób fizycznych. Pierwszym jest podatek liniowy, gdzie wszyscy obywatele państwa niezależnie od tego, jaki mają dochód płacą podatek w jednej stawce. Drugim systemem jest podatek progresywny. Polega on na tym, że stawka wg, której płaci się podatek, zależna jest od wysokości dochodu. Zaletą tego rodzaju podatku jest stawka zerowa, w przypadku bardzo niskich dochodów. W tym rodzaju opodatkowania są możliwe liczne odliczenia, które tak naprawdę mogą poważnie zmniejszyć kwotę należnego podatku, a także jest możliwość wspólnego opodatkowania się małżonków. Niestety nie jest to system bez wad, a do najważniejszych należy możliwość licznych nadużyć, ponadto podatek taki generuje dość duże koszty.