Podatek liniowy od dochodów osób prawnych

segregatoryObecny rok jest pierwszym, w którym można wybrać liniową formę opodatkowania dochodów od osób prawnych. Z takiej formy opodatkowania mogą korzystać wszyscy, co, którzy prowadzą w działalności gospodarczej księgi rachunkowe, lub też księgi przychodów i rozchodów. Twierdzi się, ze ta forma opodatkowania jest najbardziej sprawiedliwa, gdyż niezależnie od dochodów uzyskanych przez przedsiębiorcę będzie on płacił wg jednej stawki 19%. Jednocześnie właśnie ten fakt jest podnoszony przez przeciwników podatku liniowego przy dochodach od osób prawnych, gdyż preferuje on przedsiębiorstwa, które mają spore dochody, przekraczające 90 tysięcy. Z takiego rodzaju podatku mogą korzystać niemal wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność pozarolniczą. Jednak są pewne wykluczenia. Z tego rodzaju opodatkowania nie mogą na przykład skorzystać osoby, które pracowały na etacie, a następnie przeszły na inną formę zatrudnienia – samo zatrudnienie. Podstawową wadą tego rodzaju opodatkowania jest to, że nie można dokonać żadnego odliczenia.

Podatek progresywny – zalety i wady

podatek kasaPłacenie podatków jest obowiązkowe w każdym chyba kraju na całym świecie. To właśnie z podatków utrzymuje się szkoły, armię, policję. To podatki są głównym źródłem dochodów państwa. Nie zależnie do tego, czy jest podatek od dochodów, czy też podatki płacone od towarów i usług, każdy jest skazany na płacenie podatku. Na świecie są głównie dwa systemy podatków od dochodów osób fizycznych. Pierwszym jest podatek liniowy, gdzie wszyscy obywatele państwa niezależnie od tego, jaki mają dochód płacą podatek w jednej stawce. Drugim systemem jest podatek progresywny. Polega on na tym, że stawka wg, której płaci się podatek, zależna jest od wysokości dochodu. Zaletą tego rodzaju podatku jest stawka zerowa, w przypadku bardzo niskich dochodów. W tym rodzaju opodatkowania są możliwe liczne odliczenia, które tak naprawdę mogą poważnie zmniejszyć kwotę należnego podatku, a także jest możliwość wspólnego opodatkowania się małżonków. Niestety nie jest to system bez wad, a do najważniejszych należy możliwość licznych nadużyć, ponadto podatek taki generuje dość duże koszty.