Wartościowy zespół

druzynaChcąc zbudować wartościowy zespół nie wystarczy jednak skupić się jedynie na integracji. Chcąc osiągnąć pożądany efekt należy odpowiednio zaplanować jakie cele pragniemy osiągnąć i w jakim czasie. Przy pracy nad realizacją tych celów, dobrze jest korzystać ze sprawdzonych metod, podobnych do tych z jakich korzystamy w miejscu pracy. Oczywiście powinny one mieć luźniejszy charakter gier zespołowych. Częstym błędem jest kładzenie zbyt dużego nacisku na same działanie a nie na ogólny kierunek. Działania są tylko środkiem do celu a nie celem samym w sobie. Mają one wzmocnić zespół poprzez odkrywanie mocnych i słabych stron pracowników oraz przydzielenie im indywidualnie dostosowanych zadań. Pozwala to na harmonijną pracę całego zespołu, nie tylko na wyjeździe, ale w miejscu pracy. Jeśli cele są realne, zadania – zarówno zabawne jak i rozwijające a uczestnicy przekonani o docenieniu ich wartości i zadowoleni, wtedy team może naprawdę wiele osiągnąć. Warto pamiętać iż dobrze dobrany zespół pomoże osiągnąć wyznaczone cele znacznie szybciej i efektowniej, praca stanie się przyjemniejsza a jej efektywność znacznie się zwiększy.