Przyznanie kredytu

euro 5Jeśli posiadamy stabilny, pewny dochód mamy możliwość uzyskania kredytu na terenie całego kraju, a obecnie także za granicami naszego państwa. Dziś rynek finansowy podczas udzielania kredytu bierze pod uwagę wszystkie dochody potencjalnego kredytobiorcy, wynikające nie tylko z jego umowy o pracę. Stabilny dochód stanowią, więc dochody, które otrzymywane są z różnych źródeł, nie tylko z faktu pracy. Mogą wiec być to alimenty, czy też praca na umowę zlecenie. Taka sytuacja sprawia, że kredyt jest zabezpieczony, a potencjalny kredytobiorca ma czas na jego spłatę. Okres spłaty ustalają instytucje bankowe, które biorą pod uwagę sytuację finansową kredytobiorcą. Obecnie coraz częściej staje się możliwe otrzymanie kredytu gotówkowego popartego oświadczeniem. Oświadczenie to musi reprezentować fakt, ze klient prowadzi działalność gospodarczą, a dzięki temu uzyskuje comiesięczne dochody. Każdy potencjalny kredytobiorca musi udokumentować swe comiesięczne dochody. Jeśli są one wystarczające można mówić o zdolności kredytowej.

Podatek progresywny – zalety i wady

podatek kasaPłacenie podatków jest obowiązkowe w każdym chyba kraju na całym świecie. To właśnie z podatków utrzymuje się szkoły, armię, policję. To podatki są głównym źródłem dochodów państwa. Nie zależnie do tego, czy jest podatek od dochodów, czy też podatki płacone od towarów i usług, każdy jest skazany na płacenie podatku. Na świecie są głównie dwa systemy podatków od dochodów osób fizycznych. Pierwszym jest podatek liniowy, gdzie wszyscy obywatele państwa niezależnie od tego, jaki mają dochód płacą podatek w jednej stawce. Drugim systemem jest podatek progresywny. Polega on na tym, że stawka wg, której płaci się podatek, zależna jest od wysokości dochodu. Zaletą tego rodzaju podatku jest stawka zerowa, w przypadku bardzo niskich dochodów. W tym rodzaju opodatkowania są możliwe liczne odliczenia, które tak naprawdę mogą poważnie zmniejszyć kwotę należnego podatku, a także jest możliwość wspólnego opodatkowania się małżonków. Niestety nie jest to system bez wad, a do najważniejszych należy możliwość licznych nadużyć, ponadto podatek taki generuje dość duże koszty.