Jak z grupy osób zrobić zgraną drużynę

zespolZatrudniając pracownika możemy upewnić się o jego doświadczeniu, wykształceniu i dodatkowych umiejętnościach. Rozmowa kwalifikacyjna pozwala też ostatecznie ocenić jego przydatność dla firmy oraz charakter. Równie łatwo jest też sprawdzić czyjąś komunikatywność, szybkość uczenia czy otwartość na ludzi albo kreatywność. Nie są to jednak wszystkie wymagane do efektywnej pracy cechy. Równie ważna okazuje się umiejętność pracy w grupie i poczucie więzi z współpracownikami. Często jednak tego brakuje w wielu firmach, nawet wśród doświadczonego, sprawdzonego personelu. A wszyscy wiemy, jak bardzo przydatne są takie umiejętności. Bez zdolności do współpracy i pozytywnych relacji między zatrudnionymi osobami ciężko jest przeprowadzić jakiekolwiek spotkanie, nie mówiąc już o burzy pomysłów czy próbie podjęcia projektu. Z zadań intelektualnych, wykonywalnych także za pośrednictwem komunikacji głosowej, warto nadmienić zagadki detektywistyczne. Pomagaj one rozwinąć logiczne, strategiczne myślenie i nigdy nie przestaje być rozrywką.