Wpis hipoteczny

pieniadze zoomKażdy kredyt hipoteczny musi zostać zabezpieczony nieruchomością, która w razie niewypłacalności ze strony kredytobiorcy zostanie przekazana na własność banku. Jeśli jednak chcemy wziąć kredyt hipoteczny, nie wystarczy tylko złożyć oświadczenie, że zastawiamy własną nieruchomość, lecz także dokonać wpisu do hipoteki. Koszt, jaki zostaje tutaj uwzględniony zazwyczaj ponosi kredytobiorca. Opłata ta nie należy do bardzo wysokich, zazwyczaj waha się w granicach dwustu złotych. W sytuacji, gdy kredyt zaciągany jest na budowę nieruchomości, wówczas wpisanie w księgi hipoteki wiąże się z długim czasem oczekiwania. Czas ten może sięgać nawet kilka tygodni, gdyż niezbędne jest sprawdzenie i przeprowadzenie wszystkich formalności.  Jeśli jednak mamy do czynienia z sytuacją, gdy pieniądze pochodzące z kredytu mają zostać przeznaczone na budowę domu, wówczas sprawa wydaje się być prostsza. Następuje tu zabezpieczenie działki, na której w przyszłości ma zostać zbudowany budynek. Jest to wydatek, który koniecznie musimy ponieść chcąc uzyskać kredyt hipoteczny.

Zabezpieczenie kredytu

rubleCoraz powszechniejsze staje się podejmowanie kredytu przez osoby, które chcą spełnić swe marzenia, lecz brakuje im na to środków finansowych. Niestety w wielu przypadkach zaciągnięty przez nas kredyt musi zostać zabezpieczony, bowiem tylko niektóre typy pożyczek, jak na przykład kredyt gotówkowy może zostać udzielony bez poręczenia. Niekiedy w przypadku podejmowania kredytu potrzebne jest poręczenie osoby trzeciej, która jest dla nas gwarantem. W niektórych sytuacjach, zwłaszcza, gdy podejmowany przez nas kredyt jest wysoki musimy podjąć się także innych czynności, jak na przykład jego dodatkowych ubezpieczeń. Bardzo często należy objąć ubezpieczeniem życie i zdrowie kredytobiorcy. Taka sytuacja wyznacza podjecie polisy na życie, która będzie chronić nie tylko kredytobiorcę i jego rodzinę, ale także bank, w przypadku, gdy kredytobiorca umrze, bądź też dozna uszczerbku na zdrowiu, towarzystwo ubezpieczeń jest zobowiązane spłacić kredyt. Czasem stosuje się także ubezpieczenia typu polisa na wypadek bezrobocia, od utraty wartości nieruchomości.

Przyznanie kredytu

euro 5Jeśli posiadamy stabilny, pewny dochód mamy możliwość uzyskania kredytu na terenie całego kraju, a obecnie także za granicami naszego państwa. Dziś rynek finansowy podczas udzielania kredytu bierze pod uwagę wszystkie dochody potencjalnego kredytobiorcy, wynikające nie tylko z jego umowy o pracę. Stabilny dochód stanowią, więc dochody, które otrzymywane są z różnych źródeł, nie tylko z faktu pracy. Mogą wiec być to alimenty, czy też praca na umowę zlecenie. Taka sytuacja sprawia, że kredyt jest zabezpieczony, a potencjalny kredytobiorca ma czas na jego spłatę. Okres spłaty ustalają instytucje bankowe, które biorą pod uwagę sytuację finansową kredytobiorcą. Obecnie coraz częściej staje się możliwe otrzymanie kredytu gotówkowego popartego oświadczeniem. Oświadczenie to musi reprezentować fakt, ze klient prowadzi działalność gospodarczą, a dzięki temu uzyskuje comiesięczne dochody. Każdy potencjalny kredytobiorca musi udokumentować swe comiesięczne dochody. Jeśli są one wystarczające można mówić o zdolności kredytowej.

Najlepsze kredyty gotówkowe

dolaryWiele banków działających na rynku oferuje kredyty swoim stałym i potencjalnym klientom bardzo dobre warunki przy zaciąganiu wszelkiego typu pożyczek. Kredyt gotówkowy można uzyskać tu już przy zarobkach 380 złotych miesięcznie, zaś oprocentowanie wynosi jedynie dziesięć procent. Banki akceptują także wszystkie typy dochodów, z tego też względu nie ma różnicy czy klient pracuje na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło czy też utrzymuje się z renty bądź emerytury. Kwota kredytu może być przeznaczona na dowolny cel, którego nie trzeba umieszczać we wniosku. Suma pożyczki, jaką oferują kredyty waha się od 500 złotych do nawet 80 tysięcy złotych. Z tego przyjaznego kredytu można skorzystać nawet wówczas, gdy posiada się inne zaciągnięte zobowiązania. Jeśli chcesz uzyskać wyższy kredyt, lecz masz niskie zarobki, możesz połączyć je z dochodami współmałżonka. Kredyty te cechują się jeszcze jedną bardzo pozytywną zaletą, mianowicie nie wymagają żadnych zabezpieczeń i poręczeń. Wystarczy zaświadczenie o minimalnych dochodach miesięcznych i kredyt masz w zasięgu ręki.