Podatek VAT

wypelnienie podatkuPodatek VAT wprowadzony został 20 lat temu i do tej pory wiele osób rozpoczynając działalność gospodarcza, zastanawia się pewnie, czy warto zostać płatnikiem podatku od towarów oraz usług VAT. Większość zastanawia się tak, gdyż jest to kolejny podatek, który trzeba zapłacić, jednakże tak naprawdę jest to podatek neutralny, gdyż płatnikiem końcowym podatku od towaru i usług jest konsument. Przedsiębiorca, który jest płatnikiem tego podatku, może sobie ten podatek odliczyć. Jednym słowem wszystkie podatki, które płaci przedsiębiorca w czasie produkcji towaru lub wykonywania usług, mogą zostać przez niego odliczone. Natomiast podatek, który jest naliczany przez przedsiębiorstwa płaci konsument. W przypadku, kiedy przedsiębiorca nie jest podatnikiem VAT takich zakupów nie może sobie odliczyć. Dla podatnika VAT jest ważna cena netto usługi czy towaru, a podatnik płaci podatek jedynie od marży, jaką sobie nalicza.