Podatek od towarów i usług

vat podateg towary uslugiPodatek VAT, czyli inaczej mówiąc podatek od towarów i usług jest chyba najbardziej znanym nam rodzajem podatku. Tak się, bowiem składa, że stykamy się z nim każdego dnia, choć oczywiście nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Od podatku VAT w dużej mierze zależą przecież ceny we wszystkich sklepach. O ile podwyżka tego podatku w przypadku jednostkowej ceny danego produktu nie jest zbyt obarczająca domowe budżety, o tyle, jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie zakupy, jakie robimy w ciągu miesiąca, to taka podwyżka zasadniczo będzie dla nas widoczna. A takie podwyżki przecież w ostatnim czasie już mieliśmy. Niby tylko jeden procent, ale zasadniczo ten jeden procent znacznie odbił się na naszych portfelach. Oczywiście jednocześnie dla państwa taka podwyżka stała się bardzo poważnym zastrzykiem finansowym, ale należy w tym miejscu zapytać czy to jest właściwa droga do osiągnięcia większej płynności finansowej naszego państwa? Wydaje się, że tak, ale jednocześnie na pewno Polacy w pewnym momencie kupowali nieco mniej i tym samym drobni przedsiębiorcy na tym stracili.

Zmora przedsiębiorców

50 euro gotowkaPłacenie podatku VAT staje się zmorą przedsiębiorców. Cała sprawa rozbija się o fakt momentu konieczności zapłacenia podatku do urzędu skarbowego przez przedsiębiorców. Tak się, bowiem składa, że na naszym rynku pojawia się zbyt wiele nieuczciwych podmiotów, które nie płacą za wystawione faktury w wyznaczonym terminie, a czasem nie chcą płacić wcale. Tymczasem usługodawca w momencie wystawienia faktury jest obowiązany do zapłacenia podatku. I w tym miejscu w wielu przypadkach przedsiębiorca staje się ofiarą systemu podatkowego. Tak w zasadzie sam jeszcze nie otrzymał zapłaty za świadczone usługi, a musi wydać pewną kwotę na zapłacenie podatku. Takie działania stały się w naszej rzeczywistości przyczyną upadku wielu mniejszych firm, które w przypadku braku środków na zapłacenie podatków, musiały ogłosić upadłość. Ta sprawa powinna być zmieniona w najbliższym czasie, ale prawdę mówiąc wielu podmiotom już to na pewno nie pomoże. Jednakże oczywiście bardzo dobrze, że pewne zmiany mają nastąpić, gdyż to pozwoli uniknąć problemów w przyszłości.

Podatek progresywny – zalety i wady

podatek kasaPłacenie podatków jest obowiązkowe w każdym chyba kraju na całym świecie. To właśnie z podatków utrzymuje się szkoły, armię, policję. To podatki są głównym źródłem dochodów państwa. Nie zależnie do tego, czy jest podatek od dochodów, czy też podatki płacone od towarów i usług, każdy jest skazany na płacenie podatku. Na świecie są głównie dwa systemy podatków od dochodów osób fizycznych. Pierwszym jest podatek liniowy, gdzie wszyscy obywatele państwa niezależnie od tego, jaki mają dochód płacą podatek w jednej stawce. Drugim systemem jest podatek progresywny. Polega on na tym, że stawka wg, której płaci się podatek, zależna jest od wysokości dochodu. Zaletą tego rodzaju podatku jest stawka zerowa, w przypadku bardzo niskich dochodów. W tym rodzaju opodatkowania są możliwe liczne odliczenia, które tak naprawdę mogą poważnie zmniejszyć kwotę należnego podatku, a także jest możliwość wspólnego opodatkowania się małżonków. Niestety nie jest to system bez wad, a do najważniejszych należy możliwość licznych nadużyć, ponadto podatek taki generuje dość duże koszty.