Stawka podatku VAT

banknot moneta euroKażdy z nas ma z nim do czynienia, na co dzień i każdy go w jakiś sposób płaci. Chodzi mianowicie o podatek VAT, który zawarty jest zasadniczo w cenach towarów oraz usług. Nie da się ukryć, że właśnie ten podatek jest jednym z tych, które najbardziej odbijają się na naszej kieszeni. Jakie zatem mamy w Polsce stawki tego podatku? Podstawową stawką tego podatku jest 23%. Jednak mamy również do czynienia ze stawkami obniżonymi. Te z kolei wynoszą 8, 7, 5, 4 oraz 0%. Trzecim pojęciem, z którym się stykamy odnośnie podatku VAT to stawka zwolniona z podatku. Te wartości obowiązują w naszym kraju od początku roku 2011. Wcześniej mówiąc o VAT, mówiliśmy o stawkach, 22% jako tej podstawowej, 7, 3 i 0% jako stawce obniżonej oraz mieliśmy również stawkę zwolnioną z podatku. Zmiany, jakie nastąpiły w stawkach tego podatku wynikały z pewnych działań rządu, który w ten sposób właśnie starał się ratować finanse naszego państwa. Czy skutecznie? Na to pytanie powinien już każdy sam sobie odpowiedzieć, ale ogólnie rzecz biorąc, wydaje się, że tak się wcale nie stało.

Podatek od towarów i usług

vat podateg towary uslugiPodatek VAT, czyli inaczej mówiąc podatek od towarów i usług jest chyba najbardziej znanym nam rodzajem podatku. Tak się, bowiem składa, że stykamy się z nim każdego dnia, choć oczywiście nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Od podatku VAT w dużej mierze zależą przecież ceny we wszystkich sklepach. O ile podwyżka tego podatku w przypadku jednostkowej ceny danego produktu nie jest zbyt obarczająca domowe budżety, o tyle, jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie zakupy, jakie robimy w ciągu miesiąca, to taka podwyżka zasadniczo będzie dla nas widoczna. A takie podwyżki przecież w ostatnim czasie już mieliśmy. Niby tylko jeden procent, ale zasadniczo ten jeden procent znacznie odbił się na naszych portfelach. Oczywiście jednocześnie dla państwa taka podwyżka stała się bardzo poważnym zastrzykiem finansowym, ale należy w tym miejscu zapytać czy to jest właściwa droga do osiągnięcia większej płynności finansowej naszego państwa? Wydaje się, że tak, ale jednocześnie na pewno Polacy w pewnym momencie kupowali nieco mniej i tym samym drobni przedsiębiorcy na tym stracili.

Zmora przedsiębiorców

50 euro gotowkaPłacenie podatku VAT staje się zmorą przedsiębiorców. Cała sprawa rozbija się o fakt momentu konieczności zapłacenia podatku do urzędu skarbowego przez przedsiębiorców. Tak się, bowiem składa, że na naszym rynku pojawia się zbyt wiele nieuczciwych podmiotów, które nie płacą za wystawione faktury w wyznaczonym terminie, a czasem nie chcą płacić wcale. Tymczasem usługodawca w momencie wystawienia faktury jest obowiązany do zapłacenia podatku. I w tym miejscu w wielu przypadkach przedsiębiorca staje się ofiarą systemu podatkowego. Tak w zasadzie sam jeszcze nie otrzymał zapłaty za świadczone usługi, a musi wydać pewną kwotę na zapłacenie podatku. Takie działania stały się w naszej rzeczywistości przyczyną upadku wielu mniejszych firm, które w przypadku braku środków na zapłacenie podatków, musiały ogłosić upadłość. Ta sprawa powinna być zmieniona w najbliższym czasie, ale prawdę mówiąc wielu podmiotom już to na pewno nie pomoże. Jednakże oczywiście bardzo dobrze, że pewne zmiany mają nastąpić, gdyż to pozwoli uniknąć problemów w przyszłości.

Podatek VAT

wypelnienie podatkuPodatek VAT wprowadzony został 20 lat temu i do tej pory wiele osób rozpoczynając działalność gospodarcza, zastanawia się pewnie, czy warto zostać płatnikiem podatku od towarów oraz usług VAT. Większość zastanawia się tak, gdyż jest to kolejny podatek, który trzeba zapłacić, jednakże tak naprawdę jest to podatek neutralny, gdyż płatnikiem końcowym podatku od towaru i usług jest konsument. Przedsiębiorca, który jest płatnikiem tego podatku, może sobie ten podatek odliczyć. Jednym słowem wszystkie podatki, które płaci przedsiębiorca w czasie produkcji towaru lub wykonywania usług, mogą zostać przez niego odliczone. Natomiast podatek, który jest naliczany przez przedsiębiorstwa płaci konsument. W przypadku, kiedy przedsiębiorca nie jest podatnikiem VAT takich zakupów nie może sobie odliczyć. Dla podatnika VAT jest ważna cena netto usługi czy towaru, a podatnik płaci podatek jedynie od marży, jaką sobie nalicza.